JPA là gì? Nghĩa của từ jpa

JPA là gì?

JPA“Juvenile Protective Association” trong tiếng Anh.

JPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPA“Juvenile Protective Association”.

Juvenile Protective Association: Hiệp hội bảo vệ vị thành niên.

Một số kiểu JPA viết tắt khác:

Joint-Powers Agreement: Thỏa thuận quyền lực chung.

Java Persistence API.

Joint Personnel Administration: Hành chính nhân sự chung.

Joint Powers Authority: Cơ quan quyền lực chung.

Joint Plan of Action: Kế hoạch hành động chung.

Jacksonville Port Authority: Cảng vụ Jacksonville.

Jungian Psychoanalytic Association: Hiệp hội phân tâm học Jungian.

Jewish Palestinian Aramaic: Tiếng Ả Rập Palestine của người Do Thái.

Juice Products Association: Hiệp hội sản phẩm nước trái cây.

Johor Port Authority: Cảng vụ Johor.

Joint Powers Agreement: Thỏa thuận quyền lực chung.

Jamaica Police Academy: Học viện cảnh sát Jamaica.

Jordan Press Association: Hiệp hội báo chí Jordan.

Japan Planetarium Association: Hiệp hội thiên văn Nhật Bản.

Jabatan Perkhidmatan Awam.

Japan Powerlifting Association: Hiệp hội cử tạ Nhật Bản.

Jay Pritzker Academy: Học viện Jay Pritzker.

Joint Power Agencies: Cơ quan quyền lực chung.

Japanese Poolplayers Association: Hiệp hội người chơi bi-a Nhật Bản.

Joint Public Agency: Cơ quan chung.

Joint Powers Authorities: Cơ quan quyền lực chung.

Giải thích ý nghĩa của JPA

JPA có nghĩa “Juvenile Protective Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bảo vệ vị thành niên”.