JPY là gì? Nghĩa của từ jpy

JPY là gì?

JPY“Japanese yen” trong tiếng Anh.

JPY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JPY“Japanese yen”.

Japanese yen: Yên Nhật.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của JPY

JPY có nghĩa “Japanese yen”, dịch sang tiếng Việt là “Yên Nhật”.