JQ là gì? Nghĩa của từ jq

JQ là gì?

JQ“Jetstar Airways” trong tiếng Anh.

JQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JQ“Jetstar Airways”.

Jetstar Airways: Jetstar Airways.
công ty chỉ định hãng hàng không IATA.

Một số kiểu JQ viết tắt khác:

Johnny Quick: Johnny Quick.

Johnston Atoll: Đảo san hô Johnston.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Jonny Quest: Jonny Quest.

Joshua Quagmire: Joshua Đầm lầy.

Giải thích ý nghĩa của JQ

JQ có nghĩa “Jetstar Airways”, dịch sang tiếng Việt là “Jetstar Airways”.