JSF là gì? Nghĩa của từ jsf

JSF là gì?

JSF“Joint Strike Fighter” trong tiếng Anh.

JSF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSF“Joint Strike Fighter”.

Joint Strike Fighter: Máy bay chiến đấu tấn công chung.

Giải thích ý nghĩa của JSF

JSF có nghĩa “Joint Strike Fighter”, dịch sang tiếng Việt là “Máy bay chiến đấu tấn công chung”.