JSOTF là gì? Nghĩa của từ jsotf

JSOTF là gì?

JSOTF“Joint Special Operations Task Force” trong tiếng Anh.

JSOTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSOTF“Joint Special Operations Task Force”.

Joint Special Operations Task Force: Lực lượng đặc nhiệm liên hợp.

Giải thích ý nghĩa của JSOTF

JSOTF có nghĩa “Joint Special Operations Task Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng đặc nhiệm liên hợp”.