JSR là gì? Nghĩa của từ jsr

JSR là gì?

JSR“Java Specification Request” trong tiếng Anh.

JSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSR“Java Specification Request”.

Java Specification Request: Yêu cầu Đặc tả Java.

Giải thích ý nghĩa của JSR

JSR có nghĩa “Java Specification Request”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu Đặc tả Java”.