JSS là gì? Nghĩa của từ jss

JSS là gì?

JSS“Joint Support Ship Project” trong tiếng Anh.

JSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JSS“Joint Support Ship Project”.

Joint Support Ship Project: Dự án tàu hỗ trợ chung.

Giải thích ý nghĩa của JSS

JSS có nghĩa “Joint Support Ship Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án tàu hỗ trợ chung”.