JTAGS là gì? Nghĩa của từ jtags

JTAGS là gì?

JTAGS“Joint Tactical Ground Station” trong tiếng Anh.

JTAGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTAGS“Joint Tactical Ground Station”.

Joint Tactical Ground Station: Trạm mặt đất chiến thuật chung.

Giải thích ý nghĩa của JTAGS

JTAGS có nghĩa “Joint Tactical Ground Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm mặt đất chiến thuật chung”.