JTF là gì? Nghĩa của từ jtf

JTF là gì?

JTF“Joint Task Force” trong tiếng Anh.

JTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTF“Joint Task Force”.

Joint Task Force: Lực lượng đặc nhiệm chung.

Giải thích ý nghĩa của JTF

JTF có nghĩa “Joint Task Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng đặc nhiệm chung”.