JTIDS là gì? Nghĩa của từ jtids

JTIDS là gì?

JTIDS“Joint Tactical Information Distribution System” trong tiếng Anh.

JTIDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTIDS“Joint Tactical Information Distribution System”.

Joint Tactical Information Distribution System: Hệ thống phân phối thông tin chiến thuật chung.

Giải thích ý nghĩa của JTIDS

JTIDS có nghĩa “Joint Tactical Information Distribution System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phân phối thông tin chiến thuật chung”.