JTMD là gì? Nghĩa của từ jtmd

JTMD là gì?

JTMD“Joint Theatre Missile Defence” trong tiếng Anh.

JTMD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTMD“Joint Theatre Missile Defence”.

Joint Theatre Missile Defence: Phòng thủ tên lửa nhà hát chung.

Giải thích ý nghĩa của JTMD

JTMD có nghĩa “Joint Theatre Missile Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thủ tên lửa nhà hát chung”.