JTN là gì? Nghĩa của từ jtn

JTN là gì?

JTN“Johnston Atoll” trong tiếng Anh.

JTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTN“Johnston Atoll”.

Johnston Atoll: Đảo san hô Johnston.
ISO 3166 bát quái, lỗi thời 1986.

Giải thích ý nghĩa của JTN

JTN có nghĩa “Johnston Atoll”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo san hô Johnston”.