JTRS là gì? Nghĩa của từ jtrs

JTRS là gì?

JTRS“Joint Tactical Radio System” trong tiếng Anh.

JTRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JTRS“Joint Tactical Radio System”.

Joint Tactical Radio System: Hệ thống vô tuyến chiến thuật chung.

Giải thích ý nghĩa của JTRS

JTRS có nghĩa “Joint Tactical Radio System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống vô tuyến chiến thuật chung”.