JU là gì? Nghĩa của từ ju

JU là gì?

JU“Juan de Nova Island” trong tiếng Anh.

JU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JU“Juan de Nova Island”.

Juan de Nova Island: Đảo Juan de Nova.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của JU

JU có nghĩa “Juan de Nova Island”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo Juan de Nova”.