JUICE là gì? Nghĩa của từ juice

JUICE là gì?

JUICE“JUpiter ICy Moon Explorer” trong tiếng Anh.

JUICE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JUICE“JUpiter ICy Moon Explorer”.

JUpiter ICy Moon Explorer: JUpiter ICy Moon Explorer.

Giải thích ý nghĩa của JUICE

JUICE có nghĩa “JUpiter ICy Moon Explorer”, dịch sang tiếng Việt là “JUpiter ICy Moon Explorer”.