JV là gì? Nghĩa của từ jv

JV là gì?

JV“Joint Venture” trong tiếng Anh.

JV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JV“Joint Venture”.

Joint Venture: Liên doanh.

Một số kiểu JV viết tắt khác:

Junior Varsity: Junior Varsity.

Javanese language: Ngôn ngữ Java.
mã ISO 639-1: jv.

Giải thích ý nghĩa của JV

JV có nghĩa “Joint Venture”, dịch sang tiếng Việt là “Liên doanh”.