JZ là gì? Nghĩa của từ jz

JZ là gì?

JZ“Joint Zone” trong tiếng Anh.

JZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JZ“Joint Zone”.

Joint Zone: Khu chung.

Giải thích ý nghĩa của JZ

JZ có nghĩa “Joint Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu chung”.