K là gì? Nghĩa của từ k

K là gì?

K“Kelvin” trong tiếng Anh.

K là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng K“Kelvin”.

Kelvin: Kelvin.
đơn vị cơ sở của nhiệt độ.

Một số kiểu K viết tắt khác:

Kilo: Kilo.
k.

Potassium: Kali.
tiếng Latinh Kalium.

Tanker: Tàu chở dầu.
mã chỉ định máy bay.

Giải thích ý nghĩa của K

K có nghĩa “Kelvin”, dịch sang tiếng Việt là “Kelvin”.