KA là gì? Nghĩa của từ ka

KA là gì?

KA“Knowledge Acquisition” trong tiếng Anh.

KA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KA“Knowledge Acquisition”.

Knowledge Acquisition: Thu nhận kiến ​​thức.

Một số kiểu KA viết tắt khác:

Karnataka: Karnataka.
mã nhà nước của Ấn Độ.

Georgian language: Ngôn ngữ Gruzia.
mã ISO 639-1: ka.

Kiloampere: Kiloampere.
kA.

Kamov Design Bureau: Phòng thiết kế Kamov.
Ka.

Giải thích ý nghĩa của KA

KA có nghĩa “Knowledge Acquisition”, dịch sang tiếng Việt là “Thu nhận kiến ​​thức”.