KAF là gì? Nghĩa của từ kaf

KAF là gì?

KAF“Kandahar Air Field” trong tiếng Anh.

KAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAF“Kandahar Air Field”.

Kandahar Air Field: Sân bay Kandahar.

Giải thích ý nghĩa của KAF

KAF có nghĩa “Kandahar Air Field”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Kandahar”.