KAL là gì? Nghĩa của từ kal

KAL là gì?

KAL“Kalaallisut language” trong tiếng Anh.

KAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAL“Kalaallisut language”.

Kalaallisut language: Ngôn ngữ Kalaallisut.
mã ISO 639-2: kal.

Giải thích ý nghĩa của KAL

KAL có nghĩa “Kalaallisut language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kalaallisut”.