KAM là gì? Nghĩa của từ kam

KAM là gì?

KAM“Kill All Men” trong tiếng Anh.

KAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAM“Kill All Men”.

Kill All Men: Tiêu diệt tất cả đàn ông.
Tên của một trào lưu, trò đùa được nhiều người tham gia hưởng ứng trên tiktok. Nó là một xu hướng nhằm nói về nữ quyền được phổ biến trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau như Twitter, YouTube, TikTok.

Một số kiểu KAM viết tắt khác:

Key Account Management: Quản lý tài khoản chính.
Đề cập đến việc chú tâm quản lý nhiều hơn vào các tài khoản lớn và quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như nguồn thu nhập của doanh nghiệp.

Knowledge Assessment Methodology: Phương pháp đánh giá kiến thức.

Kolmogorov–Arnold–Moser theorem: Định lý Kolmogorov – Arnold – Moser.

Kentucky Active Militia.
Lực lượng phòng vệ hoạt động trong Thế chiến II.

KAM Manufacturing: Sản xuất KAM.
Tên nhà sản xuất túi xách của Hoa Kỳ.

Kenya Association of Manufacturers: Hiệp hội các nhà sản xuất Kenya.

Kakawa Asset Management: Quản lý tài sản Kakawa.

Giải thích ý nghĩa của KAM

KAM có nghĩa “Kill All Men”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu diệt tất cả đàn ông”.