KAN là gì? Nghĩa của từ kan

KAN là gì?

KAN“Kannada language” trong tiếng Anh.

KAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KAN“Kannada language”.

Kannada language: Ngôn ngữ Kannada.
mã ISO 639-2: kan.

Giải thích ý nghĩa của KAN

KAN có nghĩa “Kannada language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Kannada”.