KATUSA là gì? Nghĩa của từ katusa

KATUSA là gì?

KATUSA“Korean Augmentation To United States Army” trong tiếng Anh.

KATUSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KATUSA“Korean Augmentation To United States Army”.

Korean Augmentation To United States Army: Tăng cường Triều Tiên cho Quân đội Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của KATUSA

KATUSA có nghĩa “Korean Augmentation To United States Army”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng cường Triều Tiên cho Quân đội Hoa Kỳ”.