KBIS là gì? Nghĩa của từ kbis

KBIS là gì?

KBIS“Kitchen & Bath Industry Show” trong tiếng Anh.

KBIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KBIS“Kitchen & Bath Industry Show”.

Kitchen & Bath Industry Show: Triển lãm Công nghiệp Nhà bếp & Nhà tắm.

Một số kiểu KBIS viết tắt khác:

Konstruktorskoye Byuro Integrirovannykh Sistem.

Giải thích ý nghĩa của KBIS

KBIS có nghĩa “Kitchen & Bath Industry Show”, dịch sang tiếng Việt là “Triển lãm Công nghiệp Nhà bếp & Nhà tắm”.