KCK là gì? Nghĩa của từ kck

KCK là gì?

KCK“Kansas City, Kansas” trong tiếng Anh.

KCK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KCK“Kansas City, Kansas”.

Kansas City, Kansas: Thành phố Kansas, Kansas.
Hoa Kỳ.

Một số kiểu KCK viết tắt khác:

Koma Civakên Kurdistan: Koma Civakên Kurdistan.
tiếng Kurd, "Liên minh các cộng đồng ở Kurdistan".

Giải thích ý nghĩa của KCK

KCK có nghĩa “Kansas City, Kansas”, dịch sang tiếng Việt là “Thành phố Kansas, Kansas”.