KDI là gì? Nghĩa của từ kdi

KDI là gì?

KDI“Korea Development Institute” trong tiếng Anh.

KDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KDI“Korea Development Institute”.

Korea Development Institute: Viện phát triển Hàn Quốc.

Một số kiểu KDI viết tắt khác:

Kontes Dangdut Indonesia.

Koungkuey Design Initiative: Sáng kiến ​​thiết kế Koungkuey.

Kuwait Diplomatic Institute: Học viện ngoại giao Kuwait.

Giải thích ý nghĩa của KDI

KDI có nghĩa “Korea Development Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện phát triển Hàn Quốc”.