KĐT là gì? Nghĩa của từ kđt

KĐT là gì?

KĐT“Khu đô thị” trong tiếng Việt.

KĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KĐT“Khu đô thị”.

Khu đô thị.

Giải thích ý nghĩa của KĐT

KĐT có nghĩa “Khu đô thị” trong tiếng Việt.