KES là gì? Nghĩa của từ kes

KES là gì?

KES“Kenyan shilling” trong tiếng Anh.

KES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KES“Kenyan shilling”.

Kenyan shilling: Đồng shilling Kenya.
mã tiền tệ ISO 4217.

Một số kiểu KES viết tắt khác:

Killer Elite Squad: Killer Elite Squad.
đấu vật chuyên nghiệp Nhật Bản ổn định.

Giải thích ý nghĩa của KES

KES có nghĩa “Kenyan shilling”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng shilling Kenya”.