KESR là gì? Nghĩa của từ kesr

KESR là gì?

KESR“Kent and East Sussex Railway” trong tiếng Anh.

KESR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KESR“Kent and East Sussex Railway”.

Kent and East Sussex Railway: Đường sắt Kent và East Sussex.

Giải thích ý nghĩa của KESR

KESR có nghĩa “Kent and East Sussex Railway”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt Kent và East Sussex”.