KGB là gì? Nghĩa của từ kgb

KGB là gì?

KGB“Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti” trong tiếng Anh.

KGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KGB“Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti”.

Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti: Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti.
"Ủy ban An ninh Nhà nước" của Nga, 1954-1991.

Giải thích ý nghĩa của KGB

KGB có nghĩa “Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti”, dịch sang tiếng Việt là “Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti”.