KGS là gì? Nghĩa của từ kgs

KGS là gì?

KGS“Kilograms” trong tiếng Anh.

KGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KGS“Kilograms”.

Kilograms: Kilôgam.
Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường.

Một số kiểu KGS viết tắt khác:

Kyrgyz som.
Mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của KGS

KGS có nghĩa “Kilograms”, dịch sang tiếng Việt là “Kilôgam”.