KH là gì? Nghĩa của từ kh

KH là gì?

KH“Kế hoạch” trong tiếng Việt, “Potassium hydride” trong tiếng Anh.

KH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KH“Kế hoạch”, “Potassium hydride”.

Kế hoạch.

Potassium hydride: Kali hydrua.

Một số kiểu KH viết tắt khác:

Cambodia: Campuchia.
mã chữ cái ISO 3166-2.

Kilohenry: Kilohenry.
kH.

Khoa học.

Giải thích ý nghĩa của KH

VIỆT NGỮ.

KH có nghĩa “Kế hoạch” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KH có nghĩa “Potassium hydride”, dịch sang tiếng Việt là “Kali hydrua”.