KHKT là gì? Nghĩa của từ khkt

KHKT là gì?

KHKT“Khoa học kỹ thuật” trong tiếng Việt.

KHKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHKT“Khoa học kỹ thuật”.

Khoa học kỹ thuật.
Đề cập đến các lĩnh vực nghành nghề sử dụng kỹ thuật một cách khoa học.

Một số kiểu KHKT viết tắt khác:

Khoa học kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của KHKT

KHKT có nghĩa “Khoa học kỹ thuật” trong tiếng Việt.

Khoa học và kỹ thuật luôn đi đôi với nhau để tạo ra sự phát triển cho xã hội cũng như cho các nghành nghề. KHKT là cách mà con người chúng ta ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến được nghiên cứu dựa trên nền tảng khoa học để nâng cao hiệu quả công việc.

Ngày nay chúng được ứng dụng vào hầu hết tất cả các lĩnh vực. Và dĩ nhiên, bao gồm cả giáo dục bởi nó mang lại rất nhiều giá trị và nâng suất cho đời sống.