KHR là gì? Nghĩa của từ khr

KHR là gì?

KHR“Cambodian riel” trong tiếng Anh.

KHR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KHR“Cambodian riel”.

Cambodian riel: Riel Campuchia.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của KHR

KHR có nghĩa “Cambodian riel”, dịch sang tiếng Việt là “Riel Campuchia”.