KIV là gì? Nghĩa của từ kiv

KIV là gì?

KIV“Keep In View” trong tiếng Anh.

KIV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KIV“Keep In View”.

Keep In View: Giữ trong tầm nhìn (theo dõi).

Một số kiểu KIV viết tắt khác:

Kiveton Bridge railway station: Ga đường sắt Kiveton Bridge (Anh).

Keys to Innervisions: Chìa khóa để suy nghĩ bên trong.

Chișinău International Airport: Sân bay quốc tế Kishinev (Cộng hòa Moldova).

Giải thích ý nghĩa của KIV

KIV có nghĩa “Keep In View”, dịch sang tiếng Việt là “Giữ trong tầm nhìn (theo dõi)”.