KL là gì? Nghĩa của từ kl

KL là gì?

KL“Kết luận” trong tiếng Việt, “Kuala Lumpur” trong tiếng Anh.

KL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KL“Kết luận”, “Kuala Lumpur”.

Kết luận.

Kuala Lumpur: Kuala Lumpur.

Một số kiểu KL viết tắt khác:

Kerala: Kerala.
mã nhà nước của Ấn Độ.

Kalaallisut language: Ngôn ngữ Kalaallisut.
mã ISO 639-1: kl.

Kilolitre: Kilôgam.
kL.

Giải thích ý nghĩa của KL

VIỆT NGỮ.

KL có nghĩa “Kết luận” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KL có nghĩa “Kuala Lumpur”, dịch sang tiếng Việt là “Kuala Lumpur”.