KLOC là gì? Nghĩa của từ kloc

KLOC là gì?

KLOC“Kilo Lines Of Code” trong tiếng Anh.

KLOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KLOC“Kilo Lines Of Code”.

Kilo Lines Of Code: Hàng nghìn dòng mã.
Thuật ngữ dùng trong lĩnh vực lập trình phần mềm, máy tính.

Một số kiểu KLOC viết tắt khác:

Kingpin: Life of Crime: Kingpin: Cuộc đời tội ác.
Tên của một trò chơi thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất.

Giải thích ý nghĩa của KLOC

KLOC có nghĩa “Kilo Lines Of Code”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng nghìn dòng mã”.

Hay còn được biết đến với kiểu viết "Thousand lines of code". Nó như một số liệu để đánh giá nâng suất lập trình cũng như khả năng bảo trì của chương trình, hệ thống và phần mềm.

Số liệu này được đo bằng cách đếm số dòng mã (code) trong mã nguồn của chương trình.