KMF là gì? Nghĩa của từ kmf

KMF là gì?

KMF“Comoro franc” trong tiếng Anh.

KMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KMF“Comoro franc”.

Comoro franc: Đồng franc Comoro.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của KMF

KMF có nghĩa “Comoro franc”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng franc Comoro”.