KNN là gì? Nghĩa của từ knn

KNN là gì?

KNN“Korea New Network” trong tiếng Anh.

KNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KNN“Korea New Network”.

Korea New Network: Mạng mới của Hàn Quốc.

Một số kiểu KNN viết tắt khác:

K-Nearest Neighbors: K-Những người hàng xóm gần nhất.

Khanna Railway Station: Ga xe lửa Khanna.

Kurdish News Network: Mạng tin tức của người Kurd.

Kevin Nkem Nwankwor.

Kentucky News Network: Mạng tin tức Kentucky.

Giải thích ý nghĩa của KNN

KNN có nghĩa “Korea New Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng mới của Hàn Quốc”.