KNVB là gì? Nghĩa của từ knvb

KNVB là gì?

KNVB“Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond” trong tiếng Anh.

KNVB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KNVB“Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond”.

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.
người Hà Lan cho Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Hà Lan.

Giải thích ý nghĩa của KNVB

KNVB có nghĩa “Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond”, dịch sang tiếng Việt là “Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond”.