KO là gì? Nghĩa của từ ko

KO là gì?

KO“Knocked Out” trong tiếng Anh.

KO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KO“Knocked Out”.

Knocked Out: Knocked Out.

Một số kiểu KO viết tắt khác:

Korean language: Ngôn ngữ Hàn Quốc.
mã ISO 639-1: ko.

Giải thích ý nghĩa của KO

KO có nghĩa “Knocked Out”, dịch sang tiếng Việt là “Knocked Out”.