KOS là gì? Nghĩa của từ kos

KOS là gì?

KOS“Knowledge Organization Systems” trong tiếng Anh.

KOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KOS“Knowledge Organization Systems”.

Knowledge Organization Systems: Hệ thống tổ chức tri thức.

Một số kiểu KOS viết tắt khác:

Kosovo.

Kulliyyah of Science: Kulliyyah của Khoa học.

Khost railway station: Ga xe lửa khost.

Knockouts: Loại trực tiếp.
KOs.

Kids On Stage: Trẻ em trên sân khấu.

Keep-Out Sphere: Hình cầu giữ ngoài.

Kaufman Oculocerebrofacial Syndrome: Hội chứng Kaufman Oculocerebrofacial.

Kearl Oil Sands: Kearl dầu cát.

Kansas Ornithological Society: Hiệp hội Chim chóc Kansas.

Giải thích ý nghĩa của KOS

KOS có nghĩa “Knowledge Organization Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tổ chức tri thức”.