KOVO là gì? Nghĩa của từ kovo

KOVO là gì?

KOVO“Korea Volleyball Federation” trong tiếng Anh.

KOVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KOVO“Korea Volleyball Federation”.

Korea Volleyball Federation: Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc.
Tên cơ quan quản lý các hoạt động liên quan đến bóng chuyền tại Hàn Quốc.

Một số kiểu KOVO viết tắt khác:

North Vernon Airport: Sân bay North Vernon.

Giải thích ý nghĩa của KOVO

KOVO có nghĩa “Korea Volleyball Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc”.