KPNO là gì? Nghĩa của từ kpno

KPNO là gì?

KPNO“Kitt Peak National Observatory” trong tiếng Anh.

KPNO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KPNO“Kitt Peak National Observatory”.

Kitt Peak National Observatory: Đài quan sát quốc gia Đỉnh Kitt.

Giải thích ý nghĩa của KPNO

KPNO có nghĩa “Kitt Peak National Observatory”, dịch sang tiếng Việt là “Đài quan sát quốc gia Đỉnh Kitt”.