KPVT là gì? Nghĩa của từ kpvt

KPVT là gì?

KPVT“Key Parameter Visualization Tools” trong tiếng Anh.

KPVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KPVT“Key Parameter Visualization Tools”.

Key Parameter Visualization Tools: Công cụ trực quan hóa tham số chính.

Một số kiểu KPVT viết tắt khác:

Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova Tankoviy.
Súng máy hạng nặng của Nga được sử dụng cho xe tăng / xe bọc thép - Tiếng Nga: КПВТ Крупнокалиберный Пулемет Владимирова Танковый.

Giải thích ý nghĩa của KPVT

KPVT có nghĩa “Key Parameter Visualization Tools”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ trực quan hóa tham số chính”.