KR là gì? Nghĩa của từ kr

KR là gì?

KR“Kiribati” trong tiếng Anh.

KR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KR“Kiribati”.

Kiribati: Kiribati.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu KR viết tắt khác:

Kanuri language: Ngôn ngữ Kanuri.
mã ISO 639-1: kr.

Krypton: Krypton.
Kr.

Republic of Korea: Hàn Quốc.
mã ISO 3166-1 alpha-2.

Giải thích ý nghĩa của KR

KR có nghĩa “Kiribati”, dịch sang tiếng Việt là “Kiribati”.