KS là gì? Nghĩa của từ ks

KS là gì?

KS“Kỹ sư” trong tiếng Việt, “Kansas” trong tiếng Anh.

KS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KS“Kỹ sư”, “Kansas”.

Kỹ sư.

Kansas: Kansas.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu KS viết tắt khác:

Republic of Korea: Hàn Quốc.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Kilosiemens: Kilôgam.
kS.

Kashmiri language: Ngôn ngữ Kashmiri.
mã ISO 639-1: ks.

Kilosecond: Kilosecond.
ks.

Khách sạn.

Không sao.

Giải thích ý nghĩa của KS

VIỆT NGỮ.

KS có nghĩa “Kỹ sư” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

KS có nghĩa “Kansas”, dịch sang tiếng Việt là “Kansas”.