KSU là gì? Nghĩa của từ ksu

KSU là gì?

KSU“Kansas State University” trong tiếng Anh.

KSU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KSU“Kansas State University”.

Kansas State University: Đại học bang Kansas.

Giải thích ý nghĩa của KSU

KSU có nghĩa “Kansas State University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học bang Kansas”.