KTC là gì? Nghĩa của từ ktc

KTC là gì?

KTC“Knowledge Transfer & Commercialisation” trong tiếng Anh.

KTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng KTC“Knowledge Transfer & Commercialisation”.

Knowledge Transfer & Commercialisation: Chuyển giao kiến ​​thức & Thương mại hóa.

Một số kiểu KTC viết tắt khác:

Kadamba Transport Corporation: Tổng công ty vận tải Kadamba.

Karachi Tanzeemi Committee: Ủy ban Tanzeemi Karachi.

Korea Trade Centers: Trung tâm thương mại Hàn Quốc.

Kauri Timber Company: Công ty gỗ Kauri.

Kulim Techno City: Thành phố Kulim Techno.

Karnataka Theological College: Cao đẳng Thần học Karnataka.

Kids To The Country: Trẻ em đến đất nước.

Kitchen Theatre Company: Công ty Nhà hát Bếp.

Kattabomman Transport Corporation: Công ty Cổ phần Vận tải Kattabomman.

Kenton Trace Conference: Hội nghị Dấu vết Kenton.

Kornreich Technology Center: Trung tâm công nghệ Kornreich.

Kachin Theological College: Cao đẳng thần học Kachin.

Klickitat Trail Conservancy: Bảo tồn đường mòn Klickitat.

Kiamichi Technology Center: Trung tâm công nghệ Kiamichi.

Koforidua Training Center: Trung tâm đào tạo Koforidua.

Khiamniungan Tribal Council: Hội đồng bộ lạc Khiamniungan.

Kohima Town Committee: Ủy ban thị trấn Kohima.

Kent Transition Center: Trung tâm chuyển tiếp Kent.

Keewatin Tribal Council: Hội đồng bộ lạc Keewatin.

Keser Torah College: Cao đẳng Keser Torah.

Giải thích ý nghĩa của KTC

KTC có nghĩa “Knowledge Transfer & Commercialisation”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển giao kiến ​​thức & Thương mại hóa”.